Νικητές Διαγωνισμού Ιουλίου

Polaroid Now
i-type Instant

1

ΕΥΗ ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Activity Tracker Xiaomi
Mi Smart Band 6 NFC

5

ΝΙΚΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

ΛΙΤΣΑ ΡΟΓΓΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΣΟΓΚΑ

ΛΙΛΑ ΧΟΙΔΑ

Τσάντες με προϊόντα My Planet

10

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΟΥΦΑ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΤΣΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΕΙΝΤΑΝΗ

ΔΑΦΝΗ ΜΠΟΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΙΔΗΣ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΠΡΑΡΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΥΚΑΡΓΥΡΗ

ΓΙΑΝΝΑ ΣΜΥΡΝΙΟΥ