ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Eιναι στο χερι σου

Η δράση μας

Πιστοί στις αξίες μας 15 Χρόνια τώρα, με πυξίδα την ασφάλεια & την προστασία για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τη θαλάσσια ζωή, υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες των οργανώσεων ΕΝΑΛΕΙΑ & ΑΡΧΕΛΩΝ μέσω του Προγράμματος «Είναι στο χέρι σου. Καθαρές θάλασσες για όλους».
Συμμετέχουμε σε
2 πολύ σημαντικές δράσεις, διάρκειας 3 μηνών από την
1η Ιουνίου έως και τις 31 Αυγούστου.

Η υπόσχεσή μας

Στόχος μας είναι η συγκέντρωση και η ένταξη 3.000 κιλών θαλάσσιου πλαστικού και χρησιμοποιημένου αλιευτικού εξοπλισμού στην κυκλική οικονομία, καθώς και η προστασία της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα.

Υιοθετούμε 2 αλιευτικά σκάφη για τη συλλογή πλαστικού από την θάλασσα του Αργοσαρωνικoύ κόλπου και δημιουργούμε μαζί με την ΕΝΑΛΕΙΑ, σημεία συλλογής διχτυών για 6 μήνες.

Υποστηρίζουμε υπερήφανα το όραμα του ΑΡΧΕΛΩΝ, εδώ και 10 χρόνια καλύπτοντας τις ετήσιες ανάγκες του.

γΝΩΡΙΖΕΣ OΤΙ...

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
0

τόνοι πλαστικού καταλήγουν στη θάλασσα κάθε χρόνο.

ΤΟΝΟΙ
0 +

αλιευτικού εξοπλισμού εγκαταλείπονται στη θάλασσα κάθε χρόνο

ΤΟΝΟΙ
0

τόνοι πλαστικού καταλήγουν στη θάλασσα κάθε χρόνο.

ΧΕΛΩΝΑΚΙΑ
0

υπολογίζονται ότι έφτασαν στη Μεσογειο από τις παραλίες ωοτοκίας το 2022

ΧΕΛΩΝΕΣ
0

επέστρεψαν αποθεραπευμένες στη θάλασσα με τη βοήθεια του Αρχέλων το 2022

ΦΩΛΙΕΣ
0

στην Ελλάδα προστατεύτηκαν σε σύνολο 100 χλμ. παραλιών ωοτοκίας το 2022

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

ΕΝΑΛΕΙΑ

Η ΕΝΑΛΕΙΑ έχει ως σκοπό την εκπαίδευση σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και στοχεύει στο να καταστήσει το θαλάσσιο οικοσύστημα βιώσιμο.

ΑΡΧΕΛΩΝ

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, προστασία και διάσωση των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους στις σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας της Ελλάδας, στη Ζάκυνθο, Πελοπόννησο και Κρήτη.

My Planet

info@rolco.gr

Archelon

info@archelon.gr

+30 210 5231 342